Thursday, May 13, 2010

HERO PROFILE #22: Laserskater


Operates out of: Helsinki, Finland

Activities: Rollerblade patrols

Comic book Inspiration
: Skateman, a comic by short lived Pacific Comics, who only produced one issue of the title in 1983.

Quote: “It is difficult to say when I started to be a real life superhero. At first my purpose was only to skate on the streets for my physical exercise. However, while I was skating I noticed that oppurtunities to help people increased little by little. It was like a destiny for me. I couldn’t help it and I liked it! In 1996 I added a Guardian Angel pin on my skating uniform and decided to call myself LASERSKATER.”

Author's notes: Laserskater keeps a book of good deeds he performs while on patrol, and rather than write more about it, I thought I would share his summary for 2009:


I made 154 patrols and here are the final results of my Good Deeds in 2009!
2009 (final results):
Helping beggars: 50 times
Tipping cafe waiters: 166 times
Tipping cafe bouncers: 32 times
Tipping street musicians: 74 times
Taking part in a collection: 100 times
Guiding tourists and other people: 8 times
Helping guards or police: 2 times
Securing of the general order: 2 times
Depositing a lost property: 2 times
Other good deeds: 144 times
_____________________________________
TOTAL: 580 good deeds

15 comments:

 1. I first found Laserskater while looking for hero costumes to snark at, and I couldn't do it. Short shorts, itty-bitty cropped sleeveless shirts, utility gear clinging for dear life in the snowy streets of Helsinki? I checked and double checked-- this couldn't be real!

  And then to realize that those are his NORMAL WORKOUT CLOTHES? Not a carefully constructed "costume" meant to "raise awareness"?

  I realized that there's no way I could harsh on Laserskater and still have Lady Gaga on my iPod if I'm going to be a meta-villain.

  His Photoshop comics, though... they make me wonder wtf is happening up there.

  ReplyDelete
 2. Cold fetishism?

  ReplyDelete
 3. He's often mistaken as being gay, but he's married to a nice lady from what I understand. People shouldn't judge a book by its cover. But Helsinki in shorts? He must be nuts! It's freezing!

  ReplyDelete
 4. Laserskater is such a cool guy, and his book of good deeds inspires me to go out and make a difference like he has. Mad props to him.

  ReplyDelete
 5. One must concur w/the consensus. From the snowy land of ones Holdfast, one is humbled by Laserskaters superpower of cold tolerance. Finland! That's Legendary COLD.

  (Hmmm. Heat based weakness?)

  -Lord Malignance

  ReplyDelete
 6. I e-mailed Laserskater and told him he was featured today, so maybe he will stop by and enlighten us on how he repels the cold. My only ideas-
  1. Helsinki DOES have a warm season (I think?) and
  2. He is doing a cardio exercise...

  But still, I consider myself pretty resistant to cold (Wisconsin and all) but even in Summer, it gets pretty chilly here at night.

  ReplyDelete
 7. Thank you for the blog, T.K.!

  In matter of fact Helsinki is not quite often "freezing", even in winter because it's so near Golf stream. My winter costume includes long wool sleeves. Spring- and summer days are usually hot. For example Yesterday temperature was +22 degrees celsius.

  What comes in matrimonial matters, I'm not married although Silver Sentinel assumed that I am, but if I were, my spouse would definitely be some nice lady. ;)

  ReplyDelete
 8. Thanks for commenting, Laserskater!
  And for those (like me) who aren't familiar...
  22 degrees Celsius = 71.6 degrees Fahrenheit.
  Not hot, but pretty warm for a midwesterner.

  ReplyDelete
 9. Gotta love this guy. Style, pure style.

  ReplyDelete
 10. I have the utmost of respect for Laserskater and he does some fine work there.

  But 71.6 degrees F. I wish it was that cool here. I miss the cold.

  ReplyDelete
 11. As a person from Helsinki I can tell you that this guy really exists and i've seen him many times skating around. And btw, the summer here is actually quite warm but on winter there's not much rollerskating opportunities. but still. i think the last time i saw him was a month ago.

  ReplyDelete
 12. Hyvä Laserskeittaaja.
  Aika paljolti, olen itsekkin kiinnostunut tästä kansan auttamisesta.
  Kysymys kuuluukin, mitä minun kannattaisi tehdä, jos ajattelee Suomen nykyistä tilaa?

  Terveisin, (ehkä) tuleva Vartija.

  ReplyDelete
 13. Auttamisella on tietyt inhimilliset lainalaisuudet. Evoluutiossa auttaminen on alkanut lähisukulaisten ja pienyhteisöjen yhteistyöstä. Siitä se on laajentunut järjestelmällisemmäksi toiminnaksi aluksi osana uskonnollisia traditioita ja sittemmin nykyaikaisen sosiaalivaltion puitteissa. Pohjoismaisen hyvinvointivaltion ideassa köyhyyden poistaminen ei ole tietenkään rakentunut pelkästään ystävällisyyden ja jalomielisyyden, vaan myös yhteiskuntarauhan säilyttämisen varaan.

  Hyväntekeväisyys tarkoittaa toisten auttamista ilman että siihen ensisijaisesti liittyy oman edun tavoittelua. Hyväntekeväisyys voi kohdistua esimerkiksi lapsiin, vanhuksiin, vammaisiin ja sairaisiin, urheiluun ja liikuntaan, taiteeseen, eläimiin, ympäristöön tai maanpuolustukseen.

  Taloudellisen tukemisen vaihtoehtona on myös oman ajan sekä työpanoksen luovuttaminen hyväntekeväisyysjärjestöjen käyttöön.

  Tietyt varakkaat henkilöt voivat halutessaan perustaa säätiöitä ja tehdä myös sponsorisopimuksia mutta meille tavallisille ihmisille on tarjolla myös monia vaihtoehtoja.

  Netistä on tullut järjestöille tärkeä auttamiskanava. Se madaltaa kansalaisten kynnystä yhteydenottoon ja helpottaa myös Vertaistukea. Punainen Risti, Kirkon Ulkomaanapu, Lastenklinikan Kummit ja vastaavat kanavat tarjoavat mahdollisuuksia aktiivisille kansalaisille.

  Sitten on jo askel toiselle tasolle, mikäli valitsee ammatikseen alan, jonka eräänä aspektina on perinteiseen auttamiseen liittyviä piirteitä, kuten juuri vaikkapa vartija, sosiaalityöntekijä, poliisi, palokunta etc. Tällöin on toki selvää, että myös luonnolliset palkkaukseen ja työhyvinvointiin liittyvät seikat ovat tärkeitä, kun ammatinvalintaa pohditaan.

  Vartijan ammatti soveltuu henkilöille, jotka tunnistavat asiakaspalvelutyön omakseen. Ala on monipuolinen ja tarjoaa kaupungilla tapahtuvan autopiirivartioinnin lisäksi perinteistä kulkuväylien valvontaa porteilla sekä lähinnä päiväsaikaan tapahtuvaa vahtimestaritoimintaa. Myymälätarkkailu, rahakuljetustoiminta, lentokenttien turvatarkastustoiminta ja vanginvartijan ammatti ovat erikoistapauksia. Vanginvartijan ammatissa sosiaalinen ala ja perinteinen vartiointityö yhdistyvät. Vanginvartijan työ koostuu Ohjaus- ja neuvontatehtävistä, Vangeista huolehtimisesta, Valvontatehtävistä ja erilaisista yhteistyötehtävistä.

  Sosiaalialan ammateissa edellytetään laaja-alaista kiinnostusta ja halua vaikuttaa yhteiskunnallisiin asioihin. Tärkeitä ominaisuuksia ovat hyvät vuorovaikutustaidot, yhteistyökyky, pitkäjännitteisyys ja stressinsietokyky. Työntekijältä odotetaan joustavuutta, rohkeutta, kykyä itsenäiseen ajatteluun ja realistiseen arviointiin sekä vastuuntuntoa. Lisäksi vaaditaan kielitaitoa, eri kulttuurien tuntemusta, tietotekniikan käyttötaitoja sekä jatkuvaa kouluttautumista. Myös seurakunnat ja kansalaisjärjestöt tekevät sosiaalialan työtä.

  Suuri osa poliisin työstä tapahtuu kansalaisten parissa. Partiointi, liikenteen valvonta, avunpyyntöihin vastaaminen, rikostutkinta ja lupa-asioiden hoitaminen ovat tilanteita, joissa poliisi ja kansalainen useimmiten kohtaavat. Poliisi on ennen kaikkea yleisön palvelija.

  Palokunta on keskittynyt palontorjuntaan, ihmisten, eläinten ja omaisuuden pelastamiseen sekä ympäristövahinkojen torjumiseen.

  Usein henkilökohtaiset vaikeudet jalostavat kahdenlaisia ihmisiä: niitä, jotka jäävät "jumiin", eivätkä oikein osaa nousta ylös ilman toisten apua, sekä niitä, jotka kääntävät vaikeudet voimavaraksi, joilla autetaan myös toisia.

  ReplyDelete
 14. Helsinki is not cold. Only pussy's think that it's cold.

  ReplyDelete